Standard inngangspriser for 2016

Voksne:                     NOK 125
Redusert*:                 NOK 90
Barn 6-15 år:             NOK 40
Barn under 6 år:        Gratis
Familiebillett**:         NOK 250

Vintersesongens midtukespesial:
Mandag - fredag 15 september - 14 mai:

Voksne:                      NOK 95
Redusert*:                  NOK 65
Familiebillett**:          NOK 190

* Studenter, pensjonister og grupper (minimum 15 personer)
** Foreldre eller besteforeldre med barn

Reduserte priser for turoperatører

For turoperatører som besøker Norsk Folkemuseum jevnlig, anbefales det å kontakte booking@norskfolkemuseum.no for vår spesialavtale med reduserte priser for reiselivsindustrien.