Bård Frydenlund er ansatt som ny avdelingsdirektør for Eidsvoll 1814, en avdeling i stiftelsen Norsk Folkemuseum.

Bård Frydenlund er 43 år gammel og utdannet historiker. Han har arbeidet både som forsker, prosjektleder og formidler, og har særlig arbeidet med perioden rundt 1814. Han har vært aktiv som forfatter og blant annet skrevet biografien om Peder Anker.  Han har bred kunnskap om familien Anker og om virksomheten på Eidsvoll. Han var koordinator for 1814-prosjektet ved Universitetet i Oslo og er i dag direktør ved Næs Jernverksmuseum.

Eidsvoll 1814 er en avdeling under stiftelsen Norsk Folkemuseum, og direktør Olav Aaraas er svært fornøyd med valget av Bård Frydenlund som ny avdelingsdirektør for Eidsvoll 1814:

- Frydenlund er blant de fremste kjennerne av 1814-historien og av norsk historie i denne perioden. Han vil bidra til å opprettholde og styrke den faglige profilen Eidsvoll 1814 må ha. Han har også god erfaring fra museumsdrift og et bredt og sterkt nettverk i museumsvesenet og i historikermiljøet nasjonalt og internasjonalt.

Bård Frydenlund vil tiltre 1. september og etterfølger Erik Jondell som går i pensjon fra 1. juli i år.