Erindringsstund for personer med demens.

Gjenkjennelse kan vekke glemte minner hos demensrammede. Ved Norsk Folkemuseum inviterer vi personer med demens til et miljø som kan vekke glemte minner. I Trøndelagstunet har vi gjenskapt 1950-tallet – en periode de som har levd en stund har et forhold til.

Vi tilbyr omvisninger i Trøndelagstunet hver tirsdag og fredag kl. 11 og 13 for institusjoner og dagtilbud for personer med demens. Omvisningen må forhåndsbestilles.

Tilrettelagte museumstilbud kan gi demensrammede mulighet for gode øyeblikk, erindringsstunder og samtale omkring minner fra tidligere i livet, og kan være en måte å møte denne gruppens behov for kulturaktiviteter utenfor institusjon.

Møte med minner-tilbudet på Norsk Folkemuseum er tilrettelagt for personer med demens i samarbeid med GERIA - Oslo kommunes ressurssenter for demens/alderspsykaiatri, og i tilknytning til Møte med minner-prosjektet (2010-2012). Prosjektet skal bidra til etablering av tilrettelagte museumstilbud i hele landet.

Kontakt oss:

Tlf: 40 02 35 67
E-post: undervisning@norskfolkemuseum.no