Norsk Folkemuseum tilbyr omvisninger og undervisningsopplegg for alle trinn fra barnehager til høyskoler og universitet.

Med historiske bygninger fra middelalderen og frem til i dag, kan Norsk Folkemuseum utnyttes som en ressurs i skolearbeidet innenfor flere temaer og tidsperioder. Alle omvisninger og undervisningsopplegg er tilpasset de forskjellige alderstrinnene. De forskjellige oppleggene dekker læringsmål i Kunnskapsløftet innen blant annet fagene samfunnsfag, norsk og kunst og håndverk.

Les mer om opplegg tilpasset hvert skoletrinn i menyen til høyre.