Museets første gjenstand

Bryllup i Telemark. Ølet hadde stor sermoniell betydning ved høytider og merkdager. Ølbolle fra Vinje i Telemark, datert 1713.
  1. Ølbolle fra Vinje i Telemark, datert 1713.
  2. Bryllup i Telemark. Ølet hadde stor sermoniell betydning ved høytider og merkdager.

Museets første gjenstand! En stor rosemalt ølbolle, påmalt verselinjer samt ”Anno 1713”, står som nummer en i museets gjenstandssamlinger. Museumsgründeren Hans Aall gav ølbollen til museet, og førte den selv inn som museets første gjenstand allerede før stiftelsesmøtet 19. desember 1894. Hvilken optimisme og framtidstro var ikke dette uttrykk for!

Museets første gjenstand er en fin representant for de etter hvert omfattende samlingene. Ølbollen kommer fra Vinje i Telemark, hvor den i sin tid ble malt for en bonde av kirkekunstneren Thomas O. Blix, som både var dekormaler og treskjærer. I 1712-14 dekorerte Blix kirker i Vest-Telemark, og mens han var der malte han også mange store ølboller for bønder og embetsfolk. Hans karakteristiske motiver ble senere forbilder for flere bygdemalere.    

Fra 1713 og i generasjoner framover har den gilde ølbollen blitt satt på gjestebudsbordet, fylt med godt øl. Ølbollens størrelse tatt i betraktning har det nok vært brukt mindre kar til å skjenke og drikke av. Det beste av mat og drikke hørte med ved alle livets og årets høytider og merkedager, og ølet hadde stor seremoniell betydning, noe som også uttrykkes gjennom ølbollens dekorative utforming.


Mindre ølkar som ble brukt til å skjenke med og drikke av

Mindre ølkar som ble brukt til å skjenke med og drikke av