Antikvariske bygninger

Stavkirke fra Gol i Hallingdal, ca. 1200. Vakre uskæringer på loftet fra Rofshus, 1754
  1. Vakre uskæringer på loftet fra Rofshus, 1754
  2. Stavkirke fra Gol i Hallingdal, ca. 1200.

Friluftsmuseets antikvariske bygninger viser lange tradisjoner i Norsk byggeskikk og stolte tradisjoner i håndverk og vakre utsmykninger.

Svalgangen rundt stavkirken fra Gol.

Alle foto: Morten Brun.

Stolte søyler

Stolte søyler