Stavkirken

Stavkirken på Gol. Tegning av Hans Gude, 1846 Gol stavkirke på Norsk Folkemuseum
  1. Gol stavkirke på Norsk Folkemuseum
  2. Stavkirken på Gol. Tegning av Hans Gude, 1846

«Kongen fandt, at Christiania ogsaa burde have Noget for sig selv alene» Dette var svaret da Artur Hazelius, Nordiska museets grunnlegger, i 1888 ønsket en kopi av Gol stavkirke oppført på Skansen i Stockholm. Dette ville kong Oscar den II ikke!

Stavkirken på Gol i Hallingdal ble oppført på 11-1200-tallet, men gjenomgikk flere ombygninger fra 1600-tallet fram til begynnelsen av 1800-tallet. Men i slutten av 1870-årene var menigheten på Gol blitt for stor for den gamle stavkirken og det var besluttet å oppføre en ny tidsmessig kirke. Den gamle stavkirken ble i 1881 ervervet av Foreningen til Norske Fortidsminners Bevaring, for gjenpoppføring som del av Oscar II's samling på Bygdøy. På grunn av dårlig sledeføre (!) var det ikke mulig å transportere kirken til Christiania før i januar 1884, og samme sommer sto den gjenoppført på Bygdøy.

Da kirken ble tatt ned i 1884 var den, som Hans Gudes tegning av fra 1846 kirken viser, preget av ombygginger i 1664 og i 1802. På Bygdøy ble bare deler av kirkene, først og fremst de indre bærende elementene – stokker, sviller og staver – gjenbrukt. Eksteriøret ble konstruert med Borgund stavirke i Sogn som forbilde.

En omfattende restaurering av kirken startet høsten 2011 og skal avsluttes våren 2013. Restaureringen er en del av Riksantikvarens nasjonale program for å bevare landets stavkirker. Hittil er omfattende arbeider gjort, blandt annet tjærebreing og utskifting av takspon og dårlige bygningsdeler. Publikum har kunnet følge mye av arbeidet på nært hold.

Stavkirkens interiør i 360 graders visning 
Oscar IIs samling i 360 graders visning 


Stavkirken slik den står på museet i dag

Stavkirken slik den står på museet i dag