Leikanger prestegård ved Sognefjorden, 1874.Fotografiet fra 1874 viser prestegården på sin opprinnelige plass ved Sognefjorden, Leikanger. Prestegården var fortsatt hvitmalt da den kom til Norsk Folkemuseum i 1911, men museet valgte da å male huset mørk rød (engelskrød), fordi man mente at det var den mest sannsynlig farge på prestegården da den ble bygget i 1752.

Med de nylig utførte reparasjoner, har bygningens historie blitt gjennomgått pånytt og det er gjort fargearkeologiske undersøkelser av fasaden

Undersøkelsene viste at fasaden, som fikk ny kledning og nytt utseende på et tidspunkt mellom 1820 og 1835, var malt rosa innen den ble hvitmalt senere på 1800-tallet. Funnet av den rosa farge bekreftes av et oljemaleri (antakelig fra 1840-tallet) malt av Tycho Christopher Jæger (1819-1889). Museet har valgt å gjenetablere prestegårdens rosa fasade fra 1830/40-tallet, fordi det tidsmessig stemmer overens med det nåværende panel og nåværende arkitektoniske utseende.

 

Maleri av prestegården i Leikanger malt av Tycho Christopher Jæger (1819-1889).<br>Maleriet er udatert, men helt sikkert malt før kirketårnet ble forandret i 1872 og mest sannsynlig er det malt i 1840-årene.

 


Fargetrapp på liggende panelbord, hvor det innerste rosa lag er markert med tallet 1.

Fargesnitt av rosa malingslag (lag 1)

Både Fargetrapp og fargesnitt viser et rosa lag innerst, dernest de hvite lag fra slutten av 1800-tallet og ytterst den mørkrøde "museumsfarge".