Pågående prosjekter
 

Gjensreisningshus 

Norsk Folkemuseum er nå igang med å dokumentere gjenreisningen av Finnmark etter at den tyske okkupasjonsmakten hadde brendt landsdelen ned til grunnen i 1944.

Hjem på museum

Det har i de senere år pågått en kontinuerlig kompetanseoppbygging på Norsk Folkemuseum på feltet boskikk, hjemideologi og presentasjon av «hjem» på museum.

Hjemmets teknologi

Prosjektet skal belyse utviklingen av teknologi i hjemmet i perioden 1865-1999, og analysere betydningen dette har hatt for dagligliv og mentalitet. Prosjektet har bl.a. resultert i en utstilling som åpnet i kjelleren i OBOS-gården – Wessels gate 15 i 2009.

Avsluttede prosjekter

 


TradLab

Tradisjonslaboratorium – TradLab – er Norsk Folkemuseums tiltak for å bli bedre til å ta vare på den immaterielle kulturarven.