Norsk etnologisk gransking (NEG) er et tradisjonsarkiv ved Norsk Folkemuseum der det er samlet mer enn 40 000 personlige beretninger om livets ulike sider. Fra NEG ble grunnlagt i 1946 har arkivet stilt de frivillige meddelerne et stort antall spørsmål om emner som hører dagliglivet til. Svarene er brukt i kulturhistoriske studier av alt fra begravelsesskikker til seksualundervisning, fra tannbehandling til klesvask. Arkivet blir oppsøkt av forskere, studenter, bygde­bok­for­fat­tere, lokal­his­torikere og massemedia - og er åpent for alle som er inte­res­sert i hverdagslivet i vår samtid og i his­to­rien om vår nære fortid. Arbeidet fortsetter – og alle kan delta!


Line Grønstad
Konservator
400 23 588
e-post
(Permisjon)


Eli Irene Johnsen Chang
Administrasjonskonsulent
400 23 541
e-post


Audun Kjus
Seksjonsleder
Førstekonservator
400 23 558
e-post

Sammen med de som skriver for oss har NEG gjennomført mer enn 300 undersøkelser, de fleste er kalt spørrelister mens omtrent en fjerdedel er kortere og kalles særemner. Vi sender undersøkelsene til faste meddelere rundt om i landet, og de spres i tillegg på andre måter. Fram til 2011 var arbeidet helt papirbasert, men fra høsten 2012 blir samtlige undersøkelser også sendt ut elektronisk. Det er utarbeidet et stikkorderegister til undersøkelsene.

Vi tilbyr

For deg som ønsker å være med på å forme materiale som nåtidige og framtidige forskere skriver kulturhistorien ut fra, kan du svare på våre nye og gamle undersøkelser. Vi tar alltid i mot flere svar, og det er ingen frister.

For deg som ønsker å sende ut undersøkelser innenfor temaer omkring norsk folkelig kultur, tilbyr vi hjelp med å lage og sende ut undersøkelsen. Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan hjelpe med, priser og vilkår. 

For deg som ønsker å bruke materiale som vi har er det også bare å ta kontakt.

Mye av materialet vårt finnes på papir i arkivet, og det kan derfor være lurt å besøke oss. Send oss en e-post eller ring oss noen dager før du ønsker å besøke oss for å avtale tid. Da rekker vi også å finne fram materialet du ønsker å se på. Vi har arbeidsplasser til besøkende.

Vi kan også sende material i posten om du skulle ønske det. Vi står til tjeneste med kopiering av materiale ved besøk eller ved bestilling pr. telefon eller brev. Mye av materialet har vi elektronisk og kan brenne på en CD til deg eller sende til deg som en link. Ta kontakt for å få informasjon om priser.

Alle som bruker materialet må signere en avtale om etisk bruk av materialet.

Arkivet vårt

I tillegg til svarene til spørrelistene og særemnene har det gjennom årenes løp også dukket opp mer til samlingen vår. Dette er de andre samlingene av arkivalia som vi forvalter:

  • Varia består av innsendt materiale om forskjellige emner utenom de faste spørrelistene. Det er laget en registrant med registre til materialet etter Outline.
  • Norsk Mat er materiale som ble samlet inn i 1953 og noen følgende år av Norges Bondekvinnelag til boken med samme navn. Materialet er ordnet etter fylker og kommuner.
  • Kirkelig skikk er svarene til Den liturgiske kommisjon av 1928.
  • Vannforsyningen. Innsamlet 1946-47 gjennom Østlandsutstillingen.
  • Bedehusmaterialet består av tallopplysninger om norske bedehus innsamlet i 1977, og av feltarbeid med hovedvekt på Rogaland.
  • Fotosamlingen består av ca 3000 foto.
  • Avisutklipp. Mindre samling.
  • Arkivalier. Mindre samling med variert innhold.
  • Norske hytter. Ca 2000 sider båndutskrifter fra intervjuer, ekserpter, ferdighuskataloger.
  • Dagboksamlingene: a) Dagbokprosjektet 1991. Inneholder 90 dagbøker fra tiden før 1945. b) Dagbok 26. april 1995. Ca. 17 000 dagbokopptegnelser fra denne dagen er ordnet etter fylker og kommuner.

Dagboksamlingene, Varia og Arkivalier er registrert etter Outline.

Postadresse:
Norsk etnologisk gransking
Norsk Folkemuseum
Postboks 720 Skøyen
0214 Oslo

Vår felles e-post

Telefon: 40 02 35 41
Telefax: 22 12 37 77

 

 Spørrelistesvarene til Norsk etnologisk gransking ble innskrevet i Norges dokumentarv 2. desember 2014. Dette er et utdrag fra begrunnelsen:
"Spørjelistesvara gjev rike og mangfaldige bilete av vanlege folks levemåtar og livsvilkår, skrivne av frivillige bidragsytarar som skildrar arbeid, fritid og høgtid."
Norges dokumentarv er en gren av UNESCO-programmet Memory of the world, som vil ta vare på dokumenter vi har et moralsk ansvar for å gi videre til kommende generasjoner. Dokumentene skal forvaltes trygt og folk skal ha best mulig adgang til dem.

Meddelerne sier:

«Når jeg skriver for NEG har jeg en følelse av å være en brikke i det puslespillet det er å gi et sant bilde av vår nære fortid.» Les mer

Forskerne sier:

«I norsk sammenheng er materialet enestående, og det vil ikke være mindre verdifullt i framtiden.» Les mer

 

 Følg NEG på Facebook  

 og på Twitter 

 Tilbake til NEG