NEG er et tradisjonsarkiv ved Norsk Folkemuseum. Vi dokumenterer kulturhistorien fra levende minner. Fremgangsmåten er å sende ut spørreundersøkelser. Det har vi gjort siden 1946. Les mer.

 

Våre siste undersøkelser: 

Ting som bærer minner
(Spørreliste nr. 258)

Det er en sørgelig, men også uunngåelig del av livet at vi mister mennesker som betyr mye for oss. Iblant blir man sittende igjen med gjenstander etter dem som det i særlig grad knytter seg minner til.

Mitt kjøkken
(Spørreliste nr. 257)

Her ønsker vi å få vite mer om kjøkkenet i dagens boliger. Hvordan ser det ut? Hvordan er det organisert? Hvordan brukes det?

Tannfeen
(Særemne nr. 68)

Tannfeen som et overnaturlig vesen eller alveaktig barnetro ser ut til å være en ganske ny forestilling i Norge. Men vi vet lite om hvordan denne skikken kom til Norge, eller hvordan den har utviklet seg.

Morgengaver
(Særemne nr. 67)
Har du fått morgengave? Eller har du gitt morgengave? Vet du om andre som har gitt eller fått en slik gave? Når skjedde det og hva var det som ble gitt?

Ferger
(Spørreliste nr. 256)
Her vil vi høre om dine erfaringer med bruk av ferger: til og fra jobb, som jobb eller som del av ferie- eller fritidsreise.

Sau og ull
(Spørreliste nr. 255)
I undersøkelsen ønsker vi å høre om forholdet ditt til sauen, som leverandør av ull, som mat på bordet og som levende medskapning i det norske kulturlandskapet

Forming av kroppen
(Spørreliste nr. 254)

Endring av utseende gjennom kosthold, fysisk aktivitet, eller til og med ved hjelp av operasjoner. Vi spør om dine tanker og personlige erfaringer i denne undersøkelsen.

Gjenreisningshus
(Særemne nr. 66)
Norsk Folkemuseum, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms og Fortidsminneforeningen i Nord-Troms samarbeider om å dokumentere livet i og rundt gjenreisningshus i Finnmark og Nord-Troms før og nå. Et av formålene er å få satt opp et gjenreisningshus på Norsk Folkemuseum. NEG sender selvsagt ut spørreundersøkelser om emnet, både elektronisk og på papir. En nordsamisk versjon av undersøkelsen finner du her.

Fadderskap
(Spørjeliste nr. 253)
Fadrane er personar som får spesielt ansvar for barnet i dåpen eller tilsvarande situasjonar. Korleis vi opplever kva fadderskapet betyr og kva ansvaret går ut på, er i endring. Det ønskjer vi å dokumentere i denne undersøkinga.

Grunnlovsjubileet i 2014
(Spørreliste nr. 252)
I 2014 har Noreg feira 200-årsjubileet for grunnlova. Kva har du opplevd i jubileet og kva synest du om feiringane?

Frierhistorier
(Særemne nr. 65)

Er du blitt fridd til eller har du fridd til noen? Hvordan foregikk det?

Forkjølelse og influensa
(Spørreliste nr. 251)
Høsttid er forkjølelsestid. Hva gjør du og hva tenker du om sykdommer og smitte?

Pleie av kroppen - personleg hygiene
(Spørreliste nr. 250)
Korleis vi vaskar oss og pleiar kroppen har endra seg opp gjennom tida. Ved å fortelje om dine vanar og kva som skal til for at du kjenner deg vel, er du med på å setje vår kvardag inn i ein samanheng med liknande forteljingar heilt tilbake til Eilert Sundt sine undersøkingar på 1860-talet.

Sykling
(Spørreliste nr. 249)

- Min første sykkel. - På sykkeltur. - Sykkeltyver. - Mekking. - Trafikk og trening. Sykkelen har satt sine spor i livene til de fleste. Nå ber vi deg dele sykkelminnene dine med oss.

Val av etternamn
(Særemne nr. 64)
Alle har vi vel eit forhold til etternamnet vårt, om vi har valt det eller fått det. Vi lurer på korleis folk bytter eller held på etternamn og kvifor.


2. desember 2014 ble spørrelistesvarene til Norsk etnologisk gransking innskrevet i Norges dokumentarv, som er en gren av det internasjonale UNESCO-programmet Memory of the World.

Les mer om NEG

Å forske med NEG
Informasjonshefte for forskere

NEGs julehilsen for 2014 handlet om Jakt, og kom med eksempler fra svarene på spørrelisten om temaet fra 2012.


Hva slags svar?
Om spørrelister som metode og materialet som kilde. Fra Kunnskapssamtaler, By og bygd årgang 39, 2006, med Anne Moestue og Ann Helene Bolstad Skjelbred som redaktører.

 

- Sanninga er ikkje, sanninga vert. Så lenge vi stiller oss undrande og spørjande til det uforklårlege som menneske og samfunn er, så lenge blir sanninga til.

Andreas Ropeid (tidligere leder for Norsk etnologisk gransking)

 

 Følg NEG på Facebook  

 og på Twitter