NF
Drømmen om husmora

Museumsstemme

Forestillingen om husmora, som i generasjoner var hjemme og viet all sin tid til omsorg for barna, er resultat av kreativ historieskriving. Hun har vel knapt eksistert noensinne.