På Norsk Folkemuseum arbeider det blant annet etnologer, folklorister, historikere, kunsthistorikere og sosialantropolger. Tilsammen innehar de allsidig kompetanse