Forskningskoordinator

Førstekonservator NMF

Ph.d.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, 2011
Cand.polit med hovedfag i sosialantropologi 1999 

Telefon: 40 02 35 57 
E-post: thomas.walle@norskfolkemuseum.no  

Hovedoppgave

«Så god som en mann kan bli!» Maskuline idealer og mannlig praksis i Lahore, Pakistan

Doktoravhandling

A Passion for Cricket: Masculinity, ethnicity, and diasporic spaces in Oslo

Har arbeidet med

Kjønn, seksualitet, maskulinitet, etnisitet, diaspora, populærkultur, sport

Nåværende arbeidsområde

Utvikling og oppfølging av forskningsplaner, -prosjekter og –seminarer ved Stiftelsen Norsk Folkemuseum.

Nyere innvandring, kulturelt mangfold og det flerkulturelle museum. Kjønn og likestilling.

Tidligere prosjekt

«Finstemte kvinnfolk» (april 2013 - desember 2014).
Jubileumsutstilling i forbindelse med 100-års markeringen for innføring av almen stemmerett i Norge.

«Transnational migration and its consquences in Pakistan and Norway».
Samarbeidsprosjekt med Lok Virsa - Heritage Museum i Islamabad, Pakistan. Det arbeides med en publikasjon basert på dokumentasjonsprosjektet, der familier i Norge og Pakistan er intervjuet.

Utvalgte skriftlige arbeid

Fanget i annerledeshet. I Museumsnytt, 05/2014, s. 44-46.

Cricket i Oslo. I Lokalhistorisk magasin, 01/2014, s. 10-14.

Masculinities Beyond Otherness: Cricket, Gender and Ethnicity in Oslo, Norway. I Nauright, Cobley og Wiggins (red.): Beyond CLR James: Shifting Boundaries of Race and Ethnicity in Sport, s. 211-238. University of Arkansas Press, Arkansas. 2014

Negotiating their right to play: Asian-specific cricket teams and leagues in the UK and Norway. I Identities 22(2), s. 230-246. Sammen med Thomas Fletcher. 2014

Participation and othering in documenting the present. I Berliner Blätter 63/2013, s. 83-94. 2013

Cricket as ‘utopian homeland’ in the Pakistani diasporic imagination. I South Asian Popular Culture 11(3), s. 301-312. 2013 (Også publisert i Thangaraj, Burdsey og Dudrah (red.): Sport and South Asian Diasporas: Playing through Time and Space. Routledge, Abingdon. 2014)

«Rødt er gledens farge». I Personae - klær, kropp, kultur, 3(4). I samarbeid med Anne Kristin Moe. 2010

Kjønn på museum - en undersøkelse av fire leiligheter i Wessels gate 15. I By og bygd, 41:208-235. 2010

Goat Cheese and Mangoes: Negotiating Belonging and National Pride through Food. I Patricia Lysaght (red.): Food and Meals at Cultural Crossroads, s. 24-34. Novus Press, Oslo. 2010

Et flerkulturelt museum - for og om hvem? I By og bygd, 41:205-221. 2008

Kulturelt mangfold ved Norsk Folkemuseum. I Museumsbulletinen, 55(1): 4-6. 2008

Making places of intimacy – ethnicity, friendship and masculinities in Oslo. I NORA – Nordic journal of women’s studies, 15(2-3):144-157. 2007

Kjønn og etnisitet. I Jørgen Lorentzen og Wencke Mühleisen (red.): Kjønnsforskning: En grunnbok, s. 218-226. Universitetsforlaget, Oslo. 2006

Menn og maskuliniteter i en minoritetskontekst. I Øivind Fuglerud (red.): Andre bilder av "de andre": Transnasjonale liv i Norge. Pax, Oslo. 2004

Virginity vs. Decency: Continuity and change in Pakistani men's perception of sexuality and women. I Radhika Chopra, Caroline Osella og Filippo Osella (red.): South Asian Masculinities: Context of Change, Sites of Continuity. Kali/Women Unlimited, New Delhi. 2004