Leder for Kulturhistorisk seksjon

Førstekonservator NMF

Cand. philol. med hovedfag i etnologi 1990

Telefon: 40 02 35 40 (ikke SMS)
E-post: morten.bing@norskfolkemuseum.no 

Hovedoppgave

«Aldri forglemmer jeg dagene der - utpå Presteskjær!» Ferieliv på et godtemplarungdomssommerhjem

Har arbeidet med

Musikkinstrumenter, tekstilhistorie, fritid, folkebevegelser og foreningsliv, avhold og alkohol 

Nåværende fagområde:

Bykultur i det 20. århundre med vekt på boskikk og hjemideologi,
Wessels gate 15.
Enerhaugen/Hammersborg.

Leder for utvalg for fornying av Friluftsmuseet 

Pågående prosjekt

Norsk Folkemuseums nye hjemmesider

Utvalgte skriftlige arbeid

Bing, Kjos og Seim 2015: Kristiania for 100 år siden. Fotograf Skarpmoens levende portrett av byen og menneskene.

A Folkrocker's Guide to the Universe 1965 - 1975. Viser/Visor (Nordisk visetidsskrift) 2015:1.

«To gjenstander – mange fortellinger. Inger Aalls 'guitarre' og Signe Bakkens gitar.» I Kjus, Skåden og Telste (red.) 2015: Kulturgjenstander og gjenstandskultur. By og bygd 46.  Norsk Folkemuseum. Oslo.

«Wessels gate 15: Autentisitet og fortelling». I Festskrift til Lars Roede. Byminner 2/3 2014

«Et lite stykke Enerhaugen». Med Birte Sandvik. I Jensen, Telste & Østby (red.) 2014: Forskning og fornyelse. By og bygd 45. Norsk Folkemuseum. Oslo.

«Bilder av hjem – bilder av skikk». I Santa, Astrid (red.) 2013 Gjennom fotografens linse. Norsk Folkemuseum. Oslo.

Bing, Kjos & Sandvik  2011 En historiebok i tre etasjer. Boskikk i byen 1865–2002. Cappelen Damm . 

«En tidsmaskin av mur» og  «Den lille verden som var Wessels gate 15» Forsteinet tid. By og bygd 42 2010.

«Fra bolig til tidsmaskin». Fortidsminneforeningens årbok 2009.

«Hjem og boskikk». Tidskrift for kulturhistorie 2009:1

«A Time Machine Made of Bricks». I: On the Future of Open Air Museums. Fornvårdaren 30. 2008. Jamtli Förlag, Östersund

«'Hjem' på museum: refleksjon rundt innredninger i et friluftsmuseum», I Bjorli, Jensen & Johnsen (red.): Museum i friluft. 2004

«'En funklende ny leilighet': boskikk i drabantbyene,» I Christensen, Arne Lie (red): Drabantbyen. 2002

Østkanthjemmene og Østkantutstillingen: boskikk og boligidealer i mellomkrigstidens Oslo. 2001

«'De vakre, gla hjemmene'. De første Østkantutstillingene og deres hjemideal», I Roede, Bing & Johnsen (red.): Slik vil vi bo. Hjem og bolig gjennom 500 år. 1998

«Østkantutstillingen en arena for 'det moderne prosjekt'», I Bing & Johnsen (red.): Nye hjem. Bomiljøer i mellomkrigstiden. 1998

«'Når natten faller på ...' Soveplassen som utgangspunkt for en forståelse av boskikken», I Johnsen, Bing, & Boe (red.): Menneske og bomiljø. 1996

«Felles eie av lykke på jord ...» Kirkevik og sommerhjemsaken. Juvente. Oslo 1995.

«Drømmen om Arkadia». I Sanstøl, Jorunn (red.) Bygdøy. Drømmen om Arkadia. Byminner 1994:2/3

«Fra Gunnars harpe til hushjelpen gitar. Instrumenter i Norsk Folkemuseums musikksamling». Årbok for norsk folkemusikk 1994.

«'Vi var en stor klikk ...' Godtemplarbevegelsen som ramme for fritids­aktivitet». I Klepp og Thorsen (red.): Den mangfoldige fritiden. Oslo 1993

«'Fest uten fyll er kunstig moro' Norske drikkeskikker i historisk lys».  I Gustavsson, Anders (red.): Kulturforskning kring alkohol i Norden. Etnolore 14. 1993

«Kan ting tale? Samtaler med fem musikkinstrumenter». Dugnad 1992:4.

«'Drankeren kunne ikke arve Guds rige!' En sammen­ligning av budskapets formidling i avholdsbevegelser og religiøse vekkelser.» Dugnad 1991:4.

«Godtemplarbevegelsen som fritidstotalmiljø». I: Gustavsson, Anders (red.): Alkoholister och nykterister. Etnolore 10. Uppsala 1991

«Den norske harpa», By og bygd – Norsk Folkemuseums årbok, Bind 31, Oslo 1987