Konservator

Cand. philol. med hovedfag i etnologi 1998

Telefon: 97 18 03 57
E-post: birte.sandvik@norskfolkemuseum.no

Hovedoppgave

«Skikk og bruk. Bruk og kast. Klesvaner i det moderne Norge»

Har arbeidet med

Hjemmets teknologi, Ibsen 2006. Wessels gate 15
Utstillingen «Strikking»

Nåværende arbeidsområde

Bykultur i det 20. århundre med vekt på boskikk og hjemideologi
Historiske interiører, hjemmets teknologi
Wessels gate 15, Enerhaugen/Hammersborg

Pågående prosjekt

Fornying av museets forstadsbebyggelse
Gjenreisningshuset fra Finnmark

Utvalgte skriftlige arbeid

«Et lite stykke Enerhaugen». Med Morten Bing. I Jensen, Telste & Østby (red.) 2014: Forskning og fornyelse. By og bygd 45. Norsk Folkemuseum. Oslo.

Bing, Kjos & Sandvik  2011 En historiebok i tre etasjer. Boskikk i byen 1865–2002. Cappelen Damm .

Vann, vask og volt. Forstenet tid - OBOS-gården Wessels gate 15 By og bygd NR 42 – 2009

Hjemme igjen : metoder for innredning av «hjem» på museum. Tidsskrift for kulturforskning 2009: 2

«Evig liv på museum» i Bruk, kast – og bruk igjen. Red.: Kari-Anne Pedersen, Kari Telste og Morten Bing. I By og Bygd XL, Oslo 2007.

«Badekaren» i Ting om Ibsen. Tingene, livet og dramatikken. Red. Anne-Sofie Hjemdahl. Andrimne forlag- og kommunikasjonshus as, Oslo 2006.

«Ibsens leilighet - i farger. En moderne leilighet i byens beste strøk«. Artikkel av Nils Gerhard Johansen og Birte Sandvik i Fortidsminneforeningens årbok 2006.. 

«Fra møteplasser til stengte dører» av Jan Petter Brennsund og Birte Sandvik i Comfortkjedens jubileumsbok: 30 år i Norge. Utgitt av Comfortkjeden AS, Oslo 2004.