Avdeling Folkemuseet

Inger Jensen

 

Avdelingsdirektør

Kulturhistorisk seksjon

Morten Bing Seksjonsleder/ Førstekonservator
Wessels gate 15
Thomas Michael Walle Forskningskoordinator/ Førstekonservator
Innvandring, kulturelt mangfold
Jan Romsaas Samlingskoordinator
Folkekunst, håndverk og design
 
Trond Bjorli Førstekonservator Fotohistorie/visuell kultur
Torgeir Kjos Konservatorstipendiat Museumshistorie
Vakant Konservator
Eldre bygdekultur, historisk landbruk,
Friluftsmuseet:  Landsbygda
Monica Mørch Konservator
Bygdø Kongsgård/ politisk historie
Leif Pareli Konservator
Urbefolkning, minoriteter
Kari-Anne Pedersen
Konservator
Drakt og tekstil
Geir Thomas Risåsen Konservator
Eldre by- og embedsmannskultur
Birte Sandvik Konservator
Materiell kultur etter 1850, hjemmets teknologi,
Friluftsmuseet: Gamlebyen
Erika Ravne Scott Førstekonservator
Eldre by- og embedsmannskultur, barndom
Gjertrud Sæter Førstekonservator
Norsk Farmasihistorisk Museum
Kari Telste Førstekonservator
Eldre by- og embedsmannskultur

Bygningsantikvarisk seksjon

 
Terje Planke Førstekonservator
Bygningsantikvar

 

Konserveringssavdelingen

Niels Gerhard Johansen Malerikonservator
  

Dokumentasjonsavdelingen

Tove Wefald Pedersen Avdelingsleder
Audun Kjus Førstekonservator
NEG
Marie Fongaard Seim Bildearkivar
Portretter, kirkekunst


Avhandlinger

Forskere ved Norsk Folkemuseum:
Master-  og hovedfagsoppgaver og magister- og doktoravhandlinger


Henvendelser

Henvendelser til Norsk Folkemuseums forskere:

Mandag-torsdag 1000-1500