På Etnologtreffet 2013 kom det fram mange ønsker og innspill om oppfølging.  Etnologer på nett er en slik oppfølging. Som kulturhistorisk museum med nasjonalt ansvar har Norsk Folkemuseum påtatt seg å etablere et enkelt nettsted for utveksling av faglig informasjon for etnologer.

Etnologtreffet på Norsk Folkemuseum fredag 27. sept. 2013

Det er hyggelig å kunne presentere innleggene fra fjorårets Etnologtreff.  Innlederne har foretatt gjennomgang av sine bidrag, så nå er de klare til å studeres mer i detalj, også for dere som ikke hadde anledning til å delta på treffet. Foredragsholderne fortjener nok en gang takk for innsatsen! 
 

Innlegg:

Ragnar Pedersen
Farvel til etnologien eller fornyelse og en fremtid!
Mari Arnekleiv Bækkelund
Etnologien i kulturhistorien – er den til stede i dagens undervisningstilbud?
Inger Jensen
Forever friends?
Inger Johanne Lyngø:
Etnologene kommer!
Kari Karame:
Etnolog på ville veier
Britt-Alise Hjelmeland:
Etnologsurvival. Etnologens møte med kulturminnevernet


Vi er opptatt av fagets historie og utvikling, men også framtidsmulighetene for etnologisk kunnskap og arbeidsmåte. Tips om artikler og bøker som belyser dette, sammen med konkrete studietilbud og –planer er aktuelt stoff.

Redaktør for denne siden er
Morten Bing
morten.bing@norskfolkemuseum.no