Redaktør: Paal Mork
Redaksjon: Marit Berg, Morten Bing, Astrid Santa

 

Innhold

KULTURHISTORIEN
Historien om et museum
Friluftsmuseet
BygdøKongsgård
Norgeshistorie
Innvandring til Norge
Samene - Norges urfolk
Millom bakkar og berg
Landskap og landbruk
Husdyr
Tun og bosetning
Byggeskikk
Boskikk
Uten mat og drikke
Drakt og draktskikker
Byene
Samferdsel

LANDSBYGDA
Setesdal
Numedal
Valdres 
Gudbrandsdalen
Trøndelag
Husmannsvesenet

Vannkraft
Smia og utmarkshus
Fjordane
Hordaland
Jæren
Vest-Agder
Østlandet
Hallingdal
Telemark
Postverket
Østerdalen og Glåmdalen
Kvernhus og koier
Kong Oscar Ils samlinger
Prestegården og hagene
Skole og bedehus
Sameplassen


BYEN
Christiania - Kristiania – Oslo
Forstedene
Andre byer
Byens infrastruktur
Museumsbygningene
Milestolper


Veilederen til Friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum beskriver alle husene på museet — hva de har vært, hvordan de er bygget og hvem som har bodd i dem. Boken gir også innføring i museets historie og norsk kulturhistorie. Her presenteres skikker, levemater, historie og naturbetingelser som kjennetegner livet i Norge gjennom de siste arhundrene. Boken er skrevet av museets fagpersoner.