OBOS-gården Wessels gate 15

By og bygd nr 42 – 2009

Redaktører: Morten Bing, Birte Sandvik og Kari Telste

Norsk Folkemuseum årbok 2009 har OBOS-gården - Wessels gate 15 som tema og inneholder mange spennende artikler om gården.

Innhold

 

Forord
Inger Jensen

En gammel bygård
Morten Bing

En tidsmaskin av mur
Morten Bing

En liten verden på tre etasjer
Morten Bing

Fra Meyerløkka til Folkemuseet
Jens Treider

Vann, vask og volt
Birte Sandvik

Farger og dekor
Niels G. Johansen

Lerkefugl og pomponger
Janike S. Ugelstad

Spor av idear – spor i ting
Kari Bjørg Vold Halvorsen

Mangfold på museum
Leif Pareli

Før vi kom på museum
Ola Ulset

Å komme på museum
Tove Kvalstad

Kjønn på museum
Thomas M. Walle

Hvor skal TV'n stå?
Jan Romsaas


Forfattere
Morten Bing
etnolog, leder for Forsknings- og utstillingsseksjonen
Norsk Folkemuseum
prosjektleder for
«OBOS-gården – Wessels gate 15»
Kari Bjørg Halvorsen
etnolog, konservator
Norsk Folkemuseum
Niels G. Johanssen
malerikonservator
Norsk Folkemuseum
Tove Kvalstad
interiørarkitekt
tidligere beboere i Wessels gate 15
Leif Pareli:
sosialantropolog, konservator
Norsk Folkemuseum
Jan Romsaas
kunsthistoriker, samlingskoordinator
Norsk Folkemuseum
Birte Sandvik
etnolog, konservator
Norsk Folkemuseum
prosjektkoordinator for
«OBOS-gården – Wessels gate 15»
Jens Treider
sivilarkitekt MNAL
Janike S. Ugelstad
kunsthistoriker, tidligere konservator
Norsk Folkemuseum
Ola Ulset
arkitekt
tidligere beboere i Wessels gate 15
Thomas M. Walle
sosialantropolog, konservator
Norsk Folkemuseum