Kulturgjenstander og gjenstandskultur

Redaktører: Audun Kjus, Kristina Skåden og Kari Telste

I 2015-utgaven av By og bygd har vi invitert forfattere til å skrive om gjenstander og hvordan de har blitt brukt. Hvordan finne ut om et sengeteppe er vevd på oppstadvev? Hvilke egenskaper hadde hedmarksarden? Hvordan ble utenlandske impulser en del av den lokale kulturen i Arendal? Hvordan innredet Amalie og Andreas Munch sin litterære salong? Hvilke budskap har Norsk Folkemuseum formidlet ved ulike utstillinger av en og samme tallerken? Hvilke historiske verdier kunne Kunstindustrimuseet uttrykke ved å vise frem en festkjole? Hvilke fortellinger kan to musikkinstrumenter gi innganger til? Hvordan formidler Norsk Folkemuseum historien om Hans Nielsen Hauge i den bygningen som en gang var rådhusarrest i Christiania? Gjennom dette mangfoldige materialet stiller vi samtidig spørsmålet: Hvordan kan vi studere museers kulturgjenstander og menneskers gjenstandskultur.

Innhold


Innledning

Artikler

Hva gjør gjenstandsbiografien? – refleksjoner rundt en brokadekjole og dens tider.
Anne-Sofie Hjemdahl

Föremålets flexibilitet – ett museologiskt perspektiv på en utställd tallrik.
Linnea Berg Björk

Globale impulser i Arendal ved slutten av 1700-tallet. Skipper Norbergs hjem.
Tonje Tjøtta

Hjemmeliv og salongkultur i 1860-årenes Christiania. Et besøk hos Andreas og Amalie Munch.
Mari Elvsåshagen

Arden – en studie i folkelig teknologi.
Ragnar Pedersen

Double-Cloth Coverlets and the Warp-Weighted Loom. Observations and experimental findings.
Katherine Larson

Småstykker

To gjenstander – mange fortellinger – Inger Aalls «guitarre» og Signe Bakkens gitar,
Morten Bing

Om møtet med en stengt dør – og å finne nye innganger.
Mari Ringnes Gløtberget, Tale Lyngstad Grønmo,
Camilla Hansen og Ellen-Sofie Ulsund:


 

 

Forfattere

Morten Bing
etnolog, førstekonservator
Norsk Folkemuseum.

Linnea Berg Björk
museolog, arkivar
Norsk Folkemuseum.

Mari Elvsåshagen
master i estetiske studier

Mari Lyngstad Gløtberget
bachelorstudent

Tale Lyngstad Grønmo
masterstudent

Camilla Marie Hafstad Hansen
bachelor i kulturhistorie/nordisk litteratur

Anne-Sofie Hjemdahl
etnolog, Ph.D. i museologi
rådgiver i Statens vegvesen.

Katherine Larson
Affiliate Assistant Professor
University of Washington

Ragnar Pedersen
etnolog, professor II emeritus
tidligere sjefskonservator
Hedmarksmuseet

Tonje Tjøtta
etnolog, museumskonsulent
Setesdalsbanen.

Ellen-Sofie Ulsund
bachelorstudent