By og Bygd 70 år

Redaktører: Inger Jensen, Kari Telste, Jon Birger Østby 

Innhold

Innledning
Inger Jensen, Kari Telste og Jon Birger Østby

Fremveksten av kulturhistorisk forskning ved Norsk Folkemuseum
Ragnar Pedersen

Kulturhistorisk forskning ved Bergen Museum
Hans-Jacob Ågotnes

Museumsforleggeren Hans Aall
Trond Bjorli

«Stilt på likefot» Om samisk kultur ved Norsk Folkemuseum
Leif Pareli

Lily Weiser-Aall. Norsk etnologisk granskings førstedame
Ann Helene Bolstad Skjelbred

Edvard Bull d.y., arbeiderminnene og sosialhistoria
Ingar Kaldal

Ingrid Semmingsen på Norsk Folkemuseum
Sølvi Sogner

Et lite stykke Enerhaugen
Birte Sandvik og Morten Bing

Fra manuelle til digitale museumskataloger i de kulturhistoriske museene
Jon Birger Østby

Spørje på papir eller digitalt? Eksemplet spørjelista
Minnemarkeringane etter 22. juli 2011
Line Grønstad


FORFATTERE

Morten Bing
etnolog, førstekonservator
Norsk Folkemuseum
Trond Bjorli
etnolog, konservator
Norsk Folkemuseum
Line Grønstad
kulturviter, konservator
Norsk Folkemuseum
Ingar Kaldal
historiker, professor
Institutt for historiske studier,
NTNU, Trondheim
Ragnar Pedersen
etnolog, tidligere sjefskonservator
Hedmarksmuseet
tidligere  professor II
Universitetet i Oslo
Leif Pareli
sosialantropolog, konservator
Norsk Folkemuseum
Birte Sandvik
etnolog, konservator
Norsk Folkemuseum
Ann Helene Bolstad Skjelbred
folklorist, tidligere førstekonservator
Norsk Folkemuseum
tidligere seksjonsleder
Norsk etnologisk granskning
Sølvi Sogner
historiker, professor emerita
Universitetet i Oslo
Jon Birger Østby
sivilingeniør, tidligere direktør
Norsk museumsutvikling/
ABM-utvikling
Hans-Jakob Ågotnes
historikar, førsteamanuensis i kulturvitskap
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen