Gamle samlinger i nytt lys

Folkekunst utgjør en viktig del av Norsk Folkemuseums samlinger. Siden Harry Fett fra 1901 startet å ordne samlingen og gjorde sine første undersøkelser, har folkekunst vært gjenstand for forskning ved museet. Folkekunstsamlingen er en uutømmelig kilde til kunnskap om fortida, og en hver tid aktualiserer denne samlingen på nye måter.

Artiklene i denne utgaven av By og bygd bringer bokstavelig talt ulike typer gjenstander fram i nytt lys, og forteller også historien om hvordan Folkemuseets samling ble til i konkurranse med Nordiska museet. Forskningsinnsatsen til tidligere medarbeidere så vel som yngre forskere viser at samlingene stadig inspirer til å stille nye spørsmål og søke utfordringer.

INNHOLD

Inger Jensen og Karl Telste
Forord

Janike Sverdrup Ugelstad
Ola Hansson i nytt lys

Niels Gerhard Johansen
Ola Hanssons rosemaling hentet ut av mørket

Trond Juul Gjerdi
Bibelens «sannhet» og den kulturhistoriske «virkelighet».
Kurbits-ranken i svensk og norsk folkekunst

Inger Lise Christie
Kulturhistoriske gjenstander og naturvitenskapelige metoder.
Radiologisk tidfesting av et utvalg gjenstander fra Norsk Folkemuseums samlinger

Marianne Moe
To intarsiamøbler på Norsk Folkemuseum og deres mestre

Anne Kristin Moe
Rosesaumens historiske tråd

Marie Fongaard Seim
Dåpshuset fra Ringsaker. En gjenstand mange fortellinger.
Fra kirkeinventar til museumsobjekt

Tove Schmidt Galaaen
Kolleger og konkurrenter.
Den tidlige kontakten mellom Norsk Folkemuseum og Nordiska museet


FORFATTERE

Inger Lise Christie
etnolog, tidligere førstekonservator
Norsk Folkemuseum
Tove Schmidt Galaaen
historiker, redaktør
Fagbokforlaget
Trond Juul Gierdi
etnolog, tidligere direktør
Oslo bymuseum
Niels Gerhard Johansen
malerikonservator
Norsk Folkemuseum
Anne Kristin Moe
kulturhistoriker, konservator
Norsk Folkemuseum
Marianne Moe
kunsthistoriker, freelance
Marie Fongaard Seim
kunsthistoriker, bildearkivar
Norsk Folkemuseum
Janike Sverdrup Ugelstad
kunsthistoriker, tidligere konservator
Norsk Folkemuseirn