Tradisjon og fornyelse

Festskrift til Liv Hilde Boe

Redaktører: Trond Bjorli, Inger Jensen og Kari Telste

Det historiske museets rolle i et nøtteskall er å presentere fortellinger om fortiden for samtiden med en fremtidshorisont. Dette nummer av By og bygd setter søkelyset på museets utfordringer i dag. Disse er av flere slag. Noen synes å mene at museet er en medieform fra en forgangen tid, og med liten relevans i dagens samfunn. Andre peker på at det historiske museet er belastet med nasjonalistiske overtoner og derfor er dårlig rustet til å møte det flerkulturelle samfunns utfordringer. I dette festskriftet til tidligere direktør og sjefskonservator Liv Hilde Boe, tar en rekke forfattere opp det kulturhistoriske museets utfordringer. Artiklene tar for seg temaer som fotografi og museum, museer som kunnskapsprodusenter, museumsforvaltning og –profesjonalisering, barn på museum og museet i det flerkulturelle samfunn.