Bruk kast – og bruk igjen

Redaktører: Kari-Anne Pedersen, Kari Telste og Morten Bing

Bruk og kast, forbrukersamfunnet, overflodssamfunnet er karakteristikker av vår samtid. Hva skjer med alt vi kjøper, bruker og forbruker, forkaster og kaster? Ingen ting forsvinner var tittelen på en utstilling som åpnet våren 2007 på Norsk Folkemuseum. I samarbeid med Fretex, som feiret hundreårsjubileum i 2005, ville Folkemuseet rette oppmerksomheten mot temaene bruk – forbruk – gjenbruk og sette dem inn i en historisk sammenheng.

I dette nummeret av By og bygd har vi invitert elleve forfattere til å reflektere over hvordan folks forhold til ting har endret seg. Ting kan i dag endre betydning på kort tid. Det som var moderne for et halvt år siden, har nå mistet enhver sosial eksistensberettigelse. De tingene som ingen ville kjøpe på loppemarked for noen få år siden, blir nå trukket fram som tidløse design-ikoner. Klær og andre ting som kastes, kan bli som nye på Fretex. En av artiklene handler spesifikt om forbruk, nærmere bestemt om kunnskapsgrunnlaget for framveksten av forbrukersamfunnet på 1900-tallet. De øvrige forfatterne har valgt å legge hovedvekten på gjenbruk. Gjenbruk kan imidlertid ikke ses uavhengig av bruk og forbruk.

Innhold

Bruk, kast – og bruk igjen
Kari-Anne Pedersen og Kari Telste

Evig liv på museum
Birte Sandvik

Loppemarkedet – et mulighetenes marked for gjenstand og menneske
Rønnaug Wergeland Krog

Gamle ting i moderne hjem
Torunn Kojan Bøe

Den store retrobølgen som har hjemsøkt vårt land
Charlotte Bik Bandlien

Å sy seg sin egen identitet – Omsøm i Sophie Cowards akvareller
Kari-Anne Pedersen

Vi drukner i klær! Frivillig initiativ og kreativitet eller myndighetenes ansvar?
Kristin Aase

Estetikk i gjenbruken med utgangspunkt i den frodige filleryetradisjonen
Anne Grete Sandstad

Kunst av brukt – en rotete historie
Inger Johanne Rasmussen

Reparasjon og gjenbruk i 1900-tallets håndarbeidsbøker
Ingun Grimstad Klepp

Kjøpefestens regissører: – Om kunnskapens rolle i formingen av forbrukersamfunnet
Christine Myrvang

Gjenbruk – for Guds skyld og menneskers gavn
Jan Risan


Forfatterne
Charlotte Bik Bandlien
sosialantropolog, forbruksanalytiker
/tekstforfatter
Reklamebyrået Bates United.
Torunn Kojan Bøe
etnolog, konservator
Salten Museum, Bodø.
Ingun Grimstad Klepp
etnolog, forskningsleder
SIFO (Statens institutt for forbruksforskning).
Rønnaug Wergeland Krog
etnolog, bygdebokforfatter
Eidsberg kommune.
Christine Myrvang
historiker, forsker 
Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo.
Kari-Anne Pedersen
etnolog, konservator
Norsk Folkemuseum.
Inger Johanne Rasmussen
tekstilkunstner og fagbokforfatter.
Jan Risan
 major, forvaltningssjef
Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene
styreleder i Fretex-gruppen
 
Anne Grete Sandstad
hovedfag i estetiske fag,  konservator
Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg.
Birte Sandvik
etnolog, prosjektkoordinator
Norsk Folkemuseum.
Kari Telste
etnolog, forskningskoordinator
Norsk Folkemuseum.
Kristin Aase
spesialrådgiver
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
tidligere vært daglig leder
 Fretex Øst-Norge AS