Kunnskapssamtaler

Redaktører: Anne Moestue og Ann Helene Bolstad Skjelbred

Hvordan skal man intervjue i felten? Hva slags materiale finner vi i arkivene på
Norsk etnologisk gransking (NEG) og hvordan kan det brukes? Hva gjør et museum med fotoarkivene sine i personvernets tidsalder? NEG dokumenterer hverdagens kultur og praksis ved hjelp av spørrelister, samtaler med seg selv, med NEGs ansatte og med ukjente forskere i samtid og framtid. 

Kunnskapssamtaler – samtaler til kunnskap. Intervju som metode.
av Marit Anne Hauan

Hva slags svar? Spørrelister som metode og materialet som kilde.
av Ann Helene Bolstad Skjelbred

«Hjertelig helsing Mikal» Portrett av en medarbeider i NEG.
av Anne Moestue

Et barn blir født. Fra tradisjon til opplevelse.
av Ann Helene Bolstad Skjelbred

Personbilder på trykk. Noen etiske, juridiske og praktiske problemer ved publisering av fotografier i museenes samlinger.
av Trond Bjorli

Å stille spørsmål. Kunsten å lage spørrelister.
av Anne Moestue og  Ann Helene Bolstad Skjelbred


FORFATTERE

Trond Bjorli
etnolog, konservator
Norsk Folkemuseum
Marit Anne Hauan
folklorist, førsteamanuensis/museumsleder
Tromsø Museum
Anne Moestue
folklorist, konservator
Norsk etnologisk gransking/Norsk Folkemuseum
Ann Helene Bolstad Skjelbred
folklorist, førstekonservator
Norsk etnologisk gransking/Norsk Folkemuseum