Folkekunst

Redaktør: Arnfinn Engen

Stolt, fargeglad, fantasirik full av skaperglede – er den norske folkekunsten slik? Lever folkekunsten videre i dag og i tilfelle hvordan?

I denne boken vil leseren oppleve hvordan vår tids tolkninger og synsmåter gir en fornyet forståelse av den folkelige kunstens særpreg, dens brukere, utøvere og arbeidsmåter.

Flere av folkekunstens sentrale verk blir presentert. Nyere teoretiske perspektiver er anvendt for å finne nye svar på gamle spørsmål. Ett av dem er: Hvordan definerer vi egentlig folkekunst i dag?

Norsk Folkemuseum ønsker med denne boken å rette søkelyset mot de frodigste delene av den norske kulturarven.