Nye hjem. Bomiljøer i mellomkrigstiden

Redaktører Morten Bing og Espen Johnsen

Boligidealer og boskikk i endring

Mellomkrigstidens rasjonelle og progressive syn på hjemmets utforming og bruk vakte både begeistring og motstand. I boka belyser 19 forfattere temaet og presenterer periodens karakteristiske boformer:

Fra forstedenes hageby-bebyggelse med rekkehus, firemannsboliger og villaer, til den sentrumsnære byboligen med storgårdskvartaler, hybelhus og boligblokker. Foreningsvirksomhet og utstillinger blir trukket frem som viktige møtesteder for spredning av nye boligidealer.

Boka er resultat av nettverksprosjektet «Menneske og bomiljø», som har vært ledet av Norsk Folkemuseum og støttet av Norges forskningsråd.