By og bygd er Norsk Folkemuseums årbok og har kommet ut siden 1943. Fra første nummer har målsettingen vært å utgi kulturhistoriske og museumsfaglige studier med høy kvalitet. Artikler i årboken skal være originale forskningsbidrag som fyller kravene til vitenskapelighet. Hver artikkel vurderes av to fagfeller med relevant forskerkompetanse. Det skal samtidig være rom for å presentere pågående forsking og aktuelle refleksjoner i såkalte småstykker. Norsk Folkemuseum ønsker at By og bygd skal være et samlingssted for forskning ved og om de kulturhistoriske museene i Norge, og redaksjonen tar i mot artikler som passer til dette formålet.

Nr. 46 Kulturgjenstander og gjenstandskultur 2015
Nr. 45 Forskning og fornyelse. By og Bygd 70 år 2014
Nr. 44 Gamle samlinger i nytt lys 2012
Nr. 43 Friluftsmuseet (Veileder for Friluftsmuseet) 2011
Nr. 42 Forstenet tid. OBOS-gården Wessels gate 15 2010
Nr. 41 Tradisjon og fornyelse (Festskrift til Liv Hilde Boe) 2008
Nr. 40 Bruk kast – og bruk igjen 2007
Nr. 39 Kunnskapssamtaler 2006
Nr. 38 Museum i friluft 2004
Nr. 37 Kropp og klær 2000
Nr. 36 Folkekunst 1999
Nr. 35 Nye hjem. Bomiljøer i mellomkrigstiden 1998


Utrop om bidrag

By og bygd 47 Immateriell kulturarv
Forfatterinstruks

By og bygd 46

Kulturgjenstander og gjenstandskultur

By og bygd kan kjøpes i Museumsbutikken.
Boka kan også bestilles på e-post til: forlaget@norskfolkemuseum.no
Medlemmer av Norsk Folkemuseums Venneforening får 20 % rabatt på denne boka.