OBOS-gården Wessels gate 15

By og bygd nr 42 – 2009

Editors: Morten Bing, Birte Sandvik og Kari Telste

Norsk Folkemuseum Year Book 2009 is about OBOS-gården – Wessels gate 15.
– With English summaries.