Visit "Stiklestadlåna" in Trøndelagstunet, where you can see how people lived in rural Norway during the 1950s.

Låna fra Stiklestad skal opprustes og innredes som et eksempel på et 1950-tallshjem på et trøndersk gårdsbruk.,