Wessels gate 15

Leiegården fra Wessels gate 15 ble revet i mars 1999 og ble i det ytre gjenoppført på Norsk Folkemuseum i 2000-2001. I 2001 var også den første leiligheten, «Gunda Eriksens hjem – 1950», samt Vinmonopolutsalget fra Holmestrand, ferdig innredet i gården. Den øvrige innredningen i 1. og 2. etasje, inkludert utstillingen «Bo i byen», var ferdig til OBOS' 75-års jubileum 19. august 2004. Siste byggetrinn ble påbegynt i 2005 og omfattet tre leiligheter i 3. etasje, kjeller med teknologiutstilling og bryggerhus, bakgård med utedo, samt fortau rundt gården. Formålet med gården er å vise boskikk og hjemidealer i Oslo i gårdens levetid 1865-1999. .

Gården

Gården ble byggemeldt i 1865 av byggmester Olaus Johnsen. Bygningen var i tre etasjer, ytterveggene av kalkmurt teglstein i 1½ steins tykkelse, utvendig pusset med kalkpuss og malt med kalkmaling. Det var en oppgang mot gata og en mot portrommet inn til bakgården, totalt ni leiligheter. I 1879 var det ett, og fra 1889, to butikklokaler i gården.

I 1874 ble gården solgt til handelsborger Jens Hanssen (1824-1904) for 14 900 Spd. Hanssen drev i flere år Kolonialforretning i gården. I 1914 ble gården solgt til bokbinder Magnus Wathne (1857-1940) som hadde bokbinderverksted i gården. I motsetning til senere gårdeiere bodde begge disse to i gården. 

Leiligheter:

Et dukkehjem – 1879
Ein norsk heim i ei ny tid – 1905
Slik vil vi bo – 1935
Vaskekonen Gunda Eriksens hjem – 1950
Teak, TV og tenåringer – 1965
Bonytthjemmet – 1979
Alvhilds hybel – 1982
Et pakistansk hjem i Norge – 2002

Vinmonopolutsalg fra Holmestrand
Utedo fra Smålengata 1

Utstillinger:

Bo i byen
Petroleum – protest – pop
Hjemmets teknologi
Maler'n
Tredveåra/Funksjonalismen

Wessels gate 15 er finansiert av

 Wessels gate 15 på Facebook

Les mer om Wessels gate 15

Fra 15. mai er
«OBOS-gården – Wessels gate 15»
åpen 10.30-17.30


Malerarbeid i OBOS-gården

Gulvene i OBOS-gården – Wessels gate 15 skal males og  gården blir stengt for publikum en kort periode.

Hovedoppgangen  er stengt
fra 11.01.2016 til 25.01.2016
Portromoppgangen er stengt 
fra 18.01.2016 til  22.02.2016

NF
En historiebok i tre etasjer

OBOS-gården – Wessels gate 15 er utgangspunktet for denne boka om hjemmet og dets plass i kulturhistorien.