Tenner til gru og glede

er tittelen på Tannlegeutstillingen, som gir et bilde av de store forbedringene som har funnet sted i tannhelsen og tannlegeyrket de siste drøyt hundre år.

Smeden som trekker tenner med en grov tang på slutten 1800-tallet, representerer «tenner til gru», mens tre tannlegekontorer fra ca. 1900, 1930 og 1960 viser hvordan tennene etter hvert er blitt «til glede» gjennom forebygging av tannsykdommer.

Utstillingen rommer også et tannteknisk laboratorium, hvor innlegg, kroner og proteser ble laget, samt temamontere om blant annet bedøvelse, fyllingsmaterialer og tannbørstens historie. Dagens situasjon, der kommunikasjon mellom tannlege og pasient, pasientrettigheter og helsefremmende arbeid står i fokus, vises ved hjelp av små filmer. Budskapet er at tannsykdommer i stor grad kan forebygges. Foto: Mike Mills, 2009

 

 

Mer om Tannlegeutstillingen 


Åpningstider

Hver søndag kl. 11:00–16:00 fra ca. 15. mai til ca. 15. september, samt lørdager og søndager under museets julemarked i november og desember.

Tannleger vil være til stede i utstillingen og gi utfyllende informasjon.

Foto: Mike Mills, 2009