Utstillingen viser kirkekunst fra tiden etter reformasjonen (1536-37) og fram til ca. 1800. Samlingen omfatter blant annet altertavler, prekestoler, døpefonter, minnetavler og orgler fra hele landet. I «Gallerigangen» er det ustilt kirketekstiler og presteportretter. Kirkerommet kan sees fra «Gallerigangen» og er tilgjengelig for spesialomvisninget.

Norsk Folkemuseum har landets største samling av kirkekunst fra tiden etter reformasjonen.  I Norsk kirkekunst presenteres en rekke praktverk fra den enestående samlingen. Noen av de fremste håndverkerne i Norge fra perioden er representert, og utstillingen gir både et innblikk i kirkenes rike dekor- og symbolbruk og mangfoldet av inventar, samtidig som gjenstandene reflekterer teologiske tanker i tiden. Kirkeutsmykningene, hovedsakelig utført av håndverkere fra byene, var en viktig inspirasjonskilde som ga nye impulser til folkekunstnerne.

Utstillingen befinner seg i et rom formet som et kirkeskip med hvitkalkede vegger, stor takhøyde og god akustikk. Lokalet brukes derfor også til konserter og andre arrangementer. Utstillingen ble opprinnelig åpnet av daværende kronprins Olav i 1935, som den første i de nye museumsbygningene. I de siste årene har utstillingen blitt rehabilitert og fått nye tekster. Gallerigangen over ”kirkeskipet” er åpnet for publikum med oversyn over utstillingen, og nye deler er under arbeid.


Fast utstilling

 

Altertavle fra Vestby kirke, 1725

Detalj av minnetavle.