I Kanten 3B fra Hammersborg er det innredet en liten Frukt- og tobakksforretning fra 1958. Ved siden av butikken er utstillingen «En tobakkshistorie» som tar for seg produksjon og konsum av tobakk, og konsekvensen av tobakkbruk.

Alle Osloboere med noen år på baken husker godt disse små forretningene som fantes i hver eneste gatestump i byen. På 1950-tallet da tobakk ble ansett som ufarlig og som en «naturlig» del av hverdagen – i det minste for menn – fantes det kanskje opp i mot tusen av slike forretninger i Oslo! De kunne ha nøkterne navn som «Eli Tobakk og frukt» og «Enerhaugen Frukt og Tobakk», eller fantasifulle navn som «Kairo Tobakk og Frukt», «Grandiosa» og «Fruktgrotten». Dette var ikke spesialbutikker, men det vi i dag ville kalle kiosker, og de var ofte enmannsforetak. I Adressebok for Oslo fra 1955 er det fem sider med opplisting av slike små butikker som solgte sigaretter, sigarer, rulletobakk, samt frukt, sjokolade, aviser og ukeblader.


Skøyenåsen Frukt- og Tobakk, 1958. Privat foto.

En tobakkshistorie
Tobakkens historie i Norge fra tobakk 1600-tallet til dagens røykelov. – Tobakksindustri og sysselsetting i vekst og tilbakegang, tobakkspolitikk, tobakksbruk og holdninger.

Tobakk og Tidemann
En nettutstilling

Faglig ansvarlig for

Kairo Tobakk og Frukt:
Birte Sandvik og
Jan Petter Brennsund