Arbeid og redskap i bondesamfunnet

I sauefjøset og stallen i Telemarkstunet, og i fjøset og løa i Hallingsdalstunet vises redskap brukt i jordbruk og husdyrhold. Faste utstillinger i Friluftsmuseet.

I Friluftsmuseet har det i alle år vært innredede stuer som viser hvordan folk bodde ulike steder i Norge. Men gården var også en driftsenhet i tillegg til en boenhet. Nå vil redskapene - som var en naturlig del av dagliglivet da, men som mange ikke kjenner til lenger i dag - bli satt i sine respektive bygninger. Hvordan ble redskapene og bygningen brukt, og ikke minst hva heter de?

Det førindustrielle landbruket var basert på hesten og menneskets muskelkraft og omfattet en rekke ulike redskap, fra klave, høvre og bogtre til møkkagreip, så og sauesaks.


Fast utstilling

I Telemarkstunet:

Stalløe og sauestall fra
Jørgedal i Bø

I Hallingdalstunet:

Fjøs fra Torsgard i Ål
Løe fra Holshagen i Hol 

 

Fagansvarlig for utstillingen

Anne Kristin Moe