Bogstad Gård ligger vakkert til ved Bogstadvannet, ved inngangen til Sørkedalen, en mils vei fra Oslo sentrum. Gjennom 300 år har anlegget vært i privat eie, i samme familiekrets, fra 1649 til 1955. Bogstad var sentrum i et stort konsern, et gods som på 1700- og 1800-tallet besto av omtrent 550 000 mål skog, tre jernverk, mange sagbruk og annen virksomhet. Herregården var familiens hjem, samtidig som den var administrasjonssenter og representasjonslokaler for bedriften.

Kontakt oss

Bogstad Gård
Sørkedalsveien 450 A
N-0758 Oslo

Tel. (+47) 22 06 52 00

E-post: bogstad@bogstad.no

www.bogstad.no

Landskapsparken

Bogstad er omgitt av en av Norges eldste engelske landskapsparker, med stemninger og atmosfære fra 1700-tallet. Parken på ca 130 mål er utviklet gjennom generasjonene, fra hageanlegg i barokk stil i familien Leuchs tid til Peder Ankes tidsriktige landskapsstil.

Også senere generasjoner har satt sitt preg på parken. I dag er parken under restaurering, for å gjenskape noe av det gamle hagemiljøet fra Ankers tid og derved gi bygningene en riktig ramme. Bogstad Gård brukes som rekreasjonsområde både sommer og vinter.
Velkommen!