Norsk Farmasihistorisk Museum ble stiftet 2. mai 1963. Museet har sitt eget styre der representanter fra ulike farmasøytiske organisasjoner og institusjoner deltar sammen med Norsk Folkemuseums direktør. Driftsansvar og administrasjon er underlagt Norsk Folkemuseum. Norsk Farmasihistorisk Museum er også en medlemsforening.

Norsk Farmasihistorisk Museums formål er å utvikle og formidle kunnskap om farmasiens historie og å fremme farmasihistorisk samarbeid. Arbeidsområdet er i praksis konsentrert om farmasien i Norge fra den første apotek- bevillingen ble gitt i 1595 og fram til vår egen tid.

I Generalitetsgården

Asklepiosfigur fra siste halvdel av 1800-tallet.Norsk Farmasihistorisk Museum holder til i en stor murgård som fra 1760 var statens embetsbolig for kommanderende general og kontorer for Generalitetskollegiet – derav navnet Generalitetsgården. Murgården ligger i Norsk Folkemuseums gamleby. Etter flere års monteringsarbeid ble museet åpnet for publikum i Generalitetsgården i 1974. I 1982 ble Urtehagen etablert. Den opprinnelige samlingen har i 2007 vokst til mer enn 19 000 gjenstander. Det foregår stadig et utstrakt innsamlings-, katalogiserings- og formidlingsarbeid, som i stor grad utføres av frivillige medlemmer. Inntil begynnelsen av 1900-tallet var det lite farmasøytisk virksomhet utenfor apotekene, og museet er derfor først og fremst et apotekmuseum.

Urtehagen

Urtehagen ved Norsk Farmasihistorisk Museum ble åpnet i 1982. Den inneholder et utvalg av de vanligste legeplantene som er omtalt i norrøne legebøker, de gamle sagaene og tradisjonell folkemedisin – i alt ca. 160 forskjellige arter. Hagen kombinerer trekk fra gamle klosterhager, botaniske hager og apotekhager. De europeiske urtehagene stammer fra slutten av antikken. I klostrene ble det innredet sykehus, og i tilknytning til disse anla man hager for dyrking av legemiddelplanter.

Medisinplanter

 - en ny bok fra Norsk Farmasihistorisk Museum


Åpningstider:

15. mai - 15. september:
Hver søndag kl 11-17.

Kontakt

Norsk Farmasihistorisk Museum
Postboks 720 Skøyen
N-0214 Oslo
Førstekonservator
Gjertrud Sæter
Sekretær Helga Nordhaug
Tlf. (+47) 22 12 37 00
farmasi@norskfolkemuseum.no

Utstilling: Farmasimuseet

Museet har utstillinger som viser apotekenes utvikling i Norge fra den første apotekbevillingen ble gitt i 1595 og fram til 1900-tallet.

Omvisninger

Omvisninger og undervisningsopplegg må avtales i god tid.
Tlf: (+47) 22 12 37 27
undervisning@norskfolkemuseum.no

Museets poster
Medlemskap

Cygnus 
– en norsk farmasihistorisk skriftserie