Norsk Folkemuseum

Besøk: Museumsveien 10, Bygdøy.
Post: Postboks 720 Skøyen, N-0214 Oslo
E-post: post@norskfolkemuseum.no

Tel: (+47) 22 12 37 00
Fax: (+47) 22 12 37 77

24-timers vakttelefon: (+47) 99 35 92 57

Liste over ansatte

Øvrige arenaer


Bygdø Kongsgård
Besøk: Museumsveien 10, Bygdøy
Post: Postboks 720 Skøyen, N-0214 Oslo
E-post: post@norskfolkemuseum.no
Tlf: (+47) 22 12 37 00
Fax: (+47) 22 12 37 77

Eidsvoll 1814
Besøk: Carsten Ankers veg, 2074 Eidsvoll Verk
E-post: kontor@eidsvoll1814.no 
Tlf: (+47) 63 92 22 10
Fax: (+47) 63 92 22 11

Ibsenmuseet
Besøk: Henrik Ibsens gate 26, Oslo
Post: Postboks 720 Skøyen, N-0214 Oslo
E-post: post@norskfolkemuseum.no
Tlf: (+47) 22 12 35 50
Fax: (+47) 22 12 35 51

Bogstad Gård
Sørkedalen 826, N-0758 Oslo
E-post: bogstad@bogstad.no
Tlf: (+47) 22 06 52 00
Fax: (+47) 22 06 52 01

Norsk Maritimt Museum
Besøk: Bygdøynesveien 37, N-0286 Oslo
Post: Postboks 720 Skøyen, N-0214 Oslo 
E-post: fellespost@marmuseum.no
Tel: (+47) 24 11 41 50
Fax: (+47) 24 11 41 51

Gjestestuene
Besøk: Strømsborgveien 2, Bygdøy
Post: Postboks 720 Skøyen, N-0214 Oslo
E-post: post@norskfolkemuseum.no
Tlf: (+47) 22 12 37 00
Fax: (+47) 22 12 37 77