Boskikk i byen 1879 - 2002

En bok om hjemmet og dets plass i kulturhistorien

Utgangspunktet er leilighetene i OBOS-gården – Wessels gate 15 som blir satt inn i en kultur- og bolighistorisk sammenheng.  Boka forteller om endringene i boskikk og hjemideologi i Oslo fra siste halvdel av 1800-tallet fram til i dag. Den inneholder også temakapitler om farger og tapeter, tekstiler og hjemmets teknologi.

Dette er en bok om 1800-tallets borgerlige interiører og 1900-tallets arbeiderhjem, om funksjonalismens boidealer og om velstandsøkning i etterkrigstida. Det er en bok som med bred pensel tegner bilder av hjemmet i byen og byen i verden. Leiegården er også utgangspunktet for historien om hvordan det moderne Norge har vokst fram, og hvordan Christiania forvandles fra en småby til hovedstaden Oslo.

Boka kom ut 18. september 2011 på Cappelen Damm

Innhold

En historiebok i tre etasjer
1879: «Hyggelig og smagfuldt»
1905: «Gjer heimen din fager»
  Farger og overflater
1935: «Skjønnheten i det formålstjenlige»
  Spasertur i fortiden – 1937
1950: «Vi hadde det som vanlige arbeidsfolk»
  Gardiner
1965: «Teak var den store drømmen»
  Teknologi i hjemmet
1979: «Etter vårt eget hode»
2002: «Vi er tross alt norske»
  En leilighetshistorie


 

Forfatterne er  Birte Sandvik, Torgeir Kjos og Morten Bing, som er kulturhistorikere, ansatt ved Norsk Folkemuseum, hvor de sammen har hatt hovedansvaret for innredning og presentasjonen av OBOS-gården – Wessels gate 15.
Boka er rikt illustrert, både med gamle fotografier og nye bilder fra leilighetene i Wessels gate 15 tatt av museets fotograf Anne-Lise Reinsfelt.
ISBN: 9788202343729

Les anmeldelse av boka i St. Hallvard

 

Se bilder fra boklanseringen

 
«Boligernes og hjemmenes historie griber ind i det centrale af kulturhistorien. Intet sted afsætter de forskjellige kulturlag sig saa tydelig, og intet sted kan man saa organisk studere en kulturs vekst som netop her. Det er næsten, som man ser en naturhistorisk regelmæssighed i udviklingen. Tilsyneladende smaa ting kan fremkalde omveltninger, hele revolutioner, der kanske hører til de mest gjennemgribende, menneskeheden har oplevet.»
Harry Fett: Gamle norske hjem, hus og bohave, 1906