Dette prosjektet har som mål å belyse utviklingen av teknologi i hjemmet i perioden 1865-1999 med vekt på bygårdens teknologi, og å analysere betydningen dette har hatt for dagligliv og mentalitet. Prosjektet er et resultat av arbeidet med innredningen av OBOS-gården – Wessels gate 15 og har blant annet resultert i en utstilling som åpnet i bygårdens kjeller sommeren 2009.

Modernitet og dagligliv

Det kan med rette hevdes at forutsetningen for en moderne mentalitet er innføringen av ny teknologi i hjemmet og at støpejernsrør og elektriske ledninger la grunnlaget for en modernitet som nådde ut over en intellektuell dimensjon og inn i dagliglivet.

Midt på 1800-tallet begynte en utvikling som skulle sette spor både i utformingen av hjemmet og i menneskesinnet. Støpejernsrør ga muligheter for større trykk og vanntilførsel opp i etasjene i de nye murgårdene, vannlåsen ga mulighet for utslagsvask og avløp fra kjøkkenet uten at kloakklukta trengte inn i hjemmet. Parafinlampa ga bedre lys – det ble i større grad mulig å fordrive mørket. Deretter fulgte vedkomfyren som forenklet matlagingen.

Ved inngangen til det 20. århundre kjempet gass og elektrisitet om hegemoni - elektrisiteten vant og gassen forsvant ut av norske hjem. Den rene og usynlige elektrisiteten ble kanskje mer enn noe annet inngangbilletten til det moderne dagiliglivet. 

Kjøkken i en av leilighetene i Wessels gate 15, slik det ser ut på museet i dag og slik det så ut i gården før riving i 1999.  


Prosjektledere: 
konservator Birte Sandvik
birte.sandvik
@norskfolkemuseum.no

og teknisk konservator Jan Petter Brennsund
jan.petter.brennsund
@norskfolkemuseum.no