seksjonsbilde

Drømmen om husmora

Museumsstemme

Forestillingen om husmora, som i generasjoner var hjemme og viet all sin tid til omsorg for barna, er resultat av kreativ historieskriving. Hun har vel knapt eksistert noensinne.

seksjonsbilde

Bilder av hjem – bilder av skikk

Det er nødvendig å ha en bevist holdning til hva vi kan lese ut av fotografiene: Når og hvor er bildet tatt, av hvem og hvorfor?
Publisert 26.11.2012

seksjonsbilde

Nøkler til vår materielle hverdag

Vi omgir oss med en mengde ting. I museumsmagasinene er det tusener av dem. En måte å finne mening i kaoset er å blinke ut nøkkelgjenstander.
Publisert 1.11.2012

seksjonsbilde

Historiens dødvinkler

Hva tar vi vare på og hva går tapt?  Forsvinner hverdagshistorien ut av hendene på oss?
Publisert 20.09.2012

seksjonsbilde

Levende historie

Å «gjenskape» fortida på museum blir enda mer spennende når vi samarbeider med mennesker som har opplevd den.
Publisert 30.05.2012

seksjonsbilde

En gjenstand – mange fortellinger

Hvilke fortellinger ligger gjemt i en museumsgjenstand?
Publisert 17.04.2012

seksjonsbilde

Vi kunne vært en kystnasjon

Hva hadde skjedd om 1800-tallets nasjonsbyggere ikke hadde dyrket bondekulturen, men isteden hadde lagt vekt på Norge som kyst- og sjøfartsnasjon?
Publisert 08.03.2012

seksjonsbilde

Hvem er folket?

Ordet «folk» inngår i dagligtalen, men hva betyr det? Finnes det et «norsk» folk?
Publisert 09.02.2012

seksjonsbilde

Hjemmet er samfunnets speil

En bolig er laget av tre og mur, kanskje av betong. Et hjem er laget av håp, drømmer og kjærlighet – og av dagligliv.
Publisert 26.01.2012

seksjonsbilde

På reise fra fortida

Vi er alle historiske personer. Vi er reisende som kommer fra landet «gamle dager», og vi kan aldri reise tilbake.
Publisert 8.12.2011

seksjonsbilde

Fest uten fyll ...

«Fest uten fyll er kunstig moro!» Er dette et uttrykk for det norske drikke­mønsteret?
Publisert 20.10.2011