Boskikk og boligidealer i mellomkrigstidens Oslo

Boka beskriver i ord og bilder boskikkewn på Oslos østkant og forteller historien om en liten institusjon som arbeidet for å hjelpe arbeidsfolk til å innrede hjemmene sine på en «vakker, billig og praktisk» måte. Sentralt i fortellingen står en helt uvanlig kvinne, boliginspektrise Nanna Broch.


Denne fortellingen om arbeidsfolks boskikker i Oslo fra slutten av 1800-tallet og fram mot 1940, og om mellomkrigstidens nye ideer for boliginnredning og ny forståelse av bokulturen i Norge i det 20. århundre er skrevet av Morten Bing som er etnolog og konservator ved Noesk Folkemuseum.

Norsk Folkemuseum 2001 ISMB82-90036-76-0